Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
20 Haziran 2022

                       VERİMLİLİK ve KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

AD-SOYAD

UNVAN

Işık ARSLAN

Hemşire/Kalite Yönetim Direktörü

Halime SAĞLAM     

Sağlık Teknisyeni/Kalite Yönetim Birimi