İdari Birimler
08 Mart 2022

BİRİMİ                                   DAHİLİ
Faturalandırma                                 135
Satın Alma                                           119-115
Mutemetlik                                         141-147
Taşınır Kayıt                                       145-146
Özlük                                                     156
Hasta Hakları                                     105
Hasta Kayıt                                         144-101
Vezne                                                    109
Bilgi İşlem                                           132