Özellikli Hizmetlerimiz
30 Ekim 2023

Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi

 Sağlıklı bireylerde olduğu gibi engelli bireylerde de diş sağlığı sorunları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Engelli bireyin kişiliğine, duygusal durumuna ve hastalığın medikal durumuna göre uygulanacak tedavi ve psikolojik davranış seçenekleri değişmektedir. Bu hastaların diş tedavileri, fiziksel ve /veya zihinsel uyum yetersizliği nedeniyle, hem hasta hem de hekim açısından çeşitli zorluklar içermektedir. Uyum sağlayabilen hastaların tedavileri lokal anestezi altında veya sedasyon desteği ile yapılabilirken, ağır zihinsel veya fiziksel engellilerin tedavileri ancak genel anestezi altında yapılabilmektedir. Kurumumuzda , bu kapsamda Körfez Devlet Hastanesi Ameliyathanesi kullanılarak genel anestezi ve sedasyon ile engelli bireylerin diş tedavileri kurumumuz diş hekimleri tarafından yapılmaktadır.


Evde Sağlık

Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan “Evde Bakım Sağlık Hizmetleri”nin daha etkin ve ihtiyaç duyan vatandaşlara verilmesi konusundaki çalışmalar merkezimiz tarafından başlatılmıştır. Bu hizmetler bünyesinde şu ana kadar birçok hastaya tedavi hizmeti verilmiştir. Verilen hizmetler arasında bazı hastalarımıza evde protez takılmış olup, bazı hastalarımızın da Merkezimiz ortamında diş tedavilerinin yapılması sağlanmıştır.

        Merkezimiz, Evde Sağlık Hizmetleri çerçevesinde Körfez İlçesi içerisinde yatağa bağımlı hastalara ve engelli olup diş tedavisi ihtiyacı olan ve Merkezimize gelemeyecek durumda olan hastalara evde ağız ve diş sağlığı hizmetine başlamıştır.

        Bu çerçevede Merkezimiz, engelli veya yatağa bağımlı hastaların ilk muayenelerini evlerinde gerçekleştirerek bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Hastaya yapılacak işlem ev şartlarında yapılabilir ise gerekli malzemelerle bireyin evinde tedavi işlemi tamamlanırken, hastanın işlemi ev şartlarında yapılamaz ve kendi imkânları ile de ADSM’ye gelmesi olanaksız ise hastanın geliş ve gidişleri sağlanarak tedavisi yapılmaktadır. Eğer hastanın fiziksel ya da zihinsel özrü nedeni ile tedavisinde ameliyathane şartları gerekiyorsa Merkezimiz ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesi arasında yapılmış protokol ile tedavi işlemleri Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Ali Kahya Yerleşkesi Ameliyathanesi’nde gerçekleştirilmektedir.

         Herkes bir gün bir nedenle engelli birey haline gelebilir. Bunun bilincinde olmadan engelli bireylere karşı duyarsız kalmak, onların daha sağlıklı ve daha konforlu yaşamalarına katkıda bulunmamak daha büyük bir özürlülük halidir.

 


Diş poliklinik hizmetimiz

-Diş Çekimi

-Dolgu

-Kanal Tedavisi

-Sabit Protez

-Hareketli Protez
-Detertraj (Diş Taşı Temizliği)

-Radyoloji

-Panaromik Röntgen

-Periapikal Röntgen

-Bitewing Röntgen