Sosyal Sorumluluk Programı
16 Mart 2023

Amaç: Kurumun, topluma karşı sosyal sorumluluk çerçevesinde sağlığı teşvik edici ve geliştirici hizmetler sunmasını ve hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Kurumumuzda sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler kapsamında program uygulanmaktadır. Program çerçevesinde;

- Sigara ile mücadele konusunda dönem dönem kamu spotu yayını  yapılmaktadır. Görsel afişlerimiz mevcuttur.

- Toplumun diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması için televizyon ekranlarından belli aralıklarla bilgilendirme yapılmaktadır ,talep edildiğinde kurumlara ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitim verilmektedir.

- Gebe hastalara yönelik eğitim faaliyetleri hem eğitim hemşiresi tarafından hem de televizyon ekranlarından bilgilendirme olarak yapılmakta

-  Ağız kanserlerine yönelik bilgilendirme televizyon ekranlarından belli aralıklarla yapılmaktadır.

- Yaşlı ve engelli hastaların ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili hem eğitim hemşiresi tarafından hem de televizyon ekranlarından bilgilendirme yapılmakta