Sosyal Sorumluluk Programı
05 Aralık 2019

Amaç:Kurumun, topluma karşı sosyal sorumluluk çerçevesinde sağlığı teşvik edici ve geliştirici hizmetler sunmasını ve hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Kurumumuzda sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler kapsamında program uygulanmaktadır.Program çerçevesinde;

- Sigara ile mücadele konusunda kamu spotu yayını  yapılmakta

- Toplumun diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması için televizyon ekranlarından bilgilendirme yapılmakta,talep edildiğinde kurumlara ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitim verilmekte

- Gebe hastalara yönelik eğitim faaliyetleri hem eğitim hemşiresi tarafından hem de televizyon ekranlarından bilgilendirme olarak yapılmakta

-  Ağız kanserlerine yönelik tespit ve bilgilendirme için televizyon ekranlarının kullanılmakta

- Yaşlı ve engelli hastaların ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili hem eğitim hemşiresi tarafından hem de televizyon ekranlarından bilgilendirme yapılmakta

- Kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların ağız ve diş sağlığı uygulamaları hakkında televizyon ekranlarından bilgilendirme yapılmaktadır.

Program sonuçları kurum tarafından değerlendirilerek uygulamanın etkililiği ve planlanan hedeflere ulaşma derecesi takip edilmektedir.